Velkommen til Hallelev Sportsrideklub

Hallelev Sportsrideklub, Lindegårdsvej 7, 4200 Slagelse. Mail: hallelev@yahoo.dk

Besluttet på ekstraordinær generalforsamling i Hallelev Sportsrideklub torsdag d. 21. december 2017, forhøjelse af kontingent til 300 kr pr medlem pr år, gældende fra 2018.

HO HO HO, HUSK julefrokost lørdag d. 27. januar, se mere i menu

OBS: indberetning til championatliste skal ske til Belinda Vestergaard på sms 28 34 35 29

Indkaldelse til generalforsamling i HASP tirsdag d. 6/2-2018 kl 18.30 på Nordrupvej 42, Nordrup, 4200 Slagelse.

Forslag til generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til sekretæren senest d. 23/2-2018.
Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse hos kassereren 4 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter.
7. Valg af udvalg.
8. Eventuelt.


OBS!!!! Send gerne flere billeder til månedens hest!!Næste bestyrelsesmøde er d. 30. januar. Hvis nogen har noget de gerne vil have med på mødet, kontaktes et bestyrelsesmedlem.


Vedr. Championatlisten 2018: Resultater indsendes senest 14 dage efter, at resultatet er opnået, for at det er gældende.

Driver er januar måneds hest